Új Suli Alapítványi Általános Iskola

AZ NTP-KTMK-11-0034 SZ. PÁLYÁZATUNK PROGRAMJA

TEHETSÉG-KUTATÓ-LABOR RÉSZLETES PROGRAMJA

A tehetséggondozó műhely foglalkozásai, az Új Suli Alapítványi Általános Iskola(Budapest, 1165. Baross G. utca 38/A) Labor helyiségében,a terepgyakorlatok pedig különböző külső helyszíneken lesznek megtartva.

Április.

ÉLET A MIKROSZKÓP ALATT

1-2. óra. Balesetvédelmi oktatás. Ismerkedés a labor felszerelésével. Kémcsövek, lombikok, csipeszek, égők, vegyszerek bemutatása. Hogyan használjuk a mikroszkópot, a binokuláris mikroszkópot? Eszközök csatlakoztatása kivetítőhöz. Kész metszetek megfigyelése, ábrázolása a labor naplóba.

2-3. óra. Készítsünk metszeteket! A gyerekek zöldségekből, gyümölcsökből készítenek metszeteket. Mikroszkóp segítségével keresik meg a gyakorlatvezető által megadott sejteket, szöveteket, anyagokat (körte: kősejtek, burgonya: keményítő, vöröshagyma: kalcium-oxalát, szobanövény levelén: gázcserenyílások lenyomata stb.). Utána lerajzolják a naplóba, majd a könyvtár és az internet segítségével kikeresik és leírják ezek szerepét, jelentőségét.

Fontos, hogy a tanulók fedezzék fel az ok-okozati összefüggéseket, a felépítés és a működés között.

4-5. óra Penészgombafajták vizsgálata. A gyerekekkel penészgomba tenyészeteket állítunk be, majd ezeket mikroszkóp alatt vizsgáljuk. Csoportosítás: hasznos és káros fajok. Károkozás módja, védekezés fajtái. Fontos gombák a gyógyászatban. Kiselőadás Sir Alexander Fleming munkásságáról.

6-7-8-9-10.óra Kirándulás az Állatorvostudományi Egyetem Kutató Laborjába. Műszerezettség megfigyelése, mikroszkópok kipróbálása. Az elektronmikroszkóp működése. A mikrobiológia jelentősége az állatgyógyászatban. Laborgyakorlatok.

Május.

EGYETLEN FÖLDÜNK VAN-KÖRNYEZETVÉDELMI GYAKORLATOK, SZENNYEZÉSEK MÉRÉSE

11-12. Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak. Projektoros előadás a globális és helyi környezetvédelmi problémákról. Az előadás anyagának megbeszélése,elemzése. Környezetvédelmi plakát tervezése.

13-14. Környezetvédelmi demotesztek használata(ph, vízkeménység, és szennyezőanyagok jelenlétének mérése). Indikátorok alkalmazása.

14-15-16. A levegő szennyezettségének vizsgálata, egyszerű ülepedési kísérlettel. A mérőeszközök kihelyezése különböző adottságú helyszínekre(forgalmas belváros, kertváros, egy gyár szomszédságába, parkba és erdőbe.

17-18-19. A mérőeszközök begyűjtése. A szilárd szennyezőanyagok mikroszkópos vizsgálata. Az eredmények rögzítése, diagramok készítése, magyarázat a labor naplóba.

20-21-22-23-24. Zuzmótérképhez adatok gyűjtése. A zöldövezettől haladunk a belváros felé. Fajok határozása, mennyiségi adatok rögzítése. Átlagérték kiszámítása.

25-26-27. Zuzmótérkép elkészítése. Fordított arányosság felfedezése a légszennyezés mértéke és az előforduló zuzmófajok mennyisége között. Az eltérések magyarázata.

28-29-30-31. Terepgyakorlat a Naplás-tó környékén. Talaj -és vízminták begyűjtése, azok vizsgálata a minilabor segítségével. Jegyzőkönyv készítése a naplóba.

NÖVÉNYTANI KÍSÉRLETEK

32-33. Vízinövények fotoszintézisének vizsgálata. Növényi mozgások megfigyelése(Vénusz légycsapója,mimóza). Csírázással kapcsolatos kísérletek beállítása.

34-35.Csírázás megfigyelése, sziklevél boncolása,mikroszkópos vizsgálatok. Külső környezeti tényezők hatása a csírázásra. Táblázatok, diagramok készítése, amelyek tükrözik a külső környezet hatásait a csírázás intenzitására.

36-37. Termések vizsgálata.

38-39-40-41. Terepgyakorlat a Füvészkertben. Növények szaporítása. Dugványozás, oltás, szemzés.

KAPCSOLATOK AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEKBEN-BEVEZETÉS AZ ÖKOLÓGIÁBA

41-42. Ökológiai alapfogalmak. Anyagforgalom modellezése.

43-44. Energiaforgalom. Számítógépes modellezés, az energiavesztés bemutatása.

45-46. Tűrőképesség. Kísérletek beállítása. Az angolperje tűrőképességének vizsgálata(fény, víz, hőmérséklet). A tűrőképesség ábrázolása haranggörbén, majd elemzés.

47-48-49-50. Terepgyakorlat. Mesterséges életközösség vizsgálata(Feneketlen-tó). Távcsöves megfigyelések,madarak határozása röpkép alapján. Természetfotózás.

51-52-53-54. Terepgyakorlat a Hármashatár- hegyen. A lombhullató erdő életközösségének megfigyelése. Természetfotózás. Növény-és állatfajok határozása. Védett fajok megfigyelése.

Június.

KIÁLLÍTÁS, VETÉLKEDŐ

55-56-57-58. Kiállítás szervezése, a tehetséggondozó műhely bemutatása. Természetfotó kiállítás és verseny. A győztesek díjazása.

59-60. Vetélkedő a projekt során megszerzett ismeretekből, külsős tanulók bevonásával. A tehetségműhely munkájának értékelése, az összes résztvevő jutalmazása.