Új Suli Alapítványi Általános Iskola

Bemutatás

Az Új Suli Alapítványi Általános Iskola a köznevelés oázisa, mely 1992-től működik. Pedagógiai programja az állami kerettantervek adaptálásával, mindig is céljai közé sorolta a tehetséges gyerekek nevelését, fejlesztését. Alapelvünk: minden gyermek tehetségesnek születik, csak a hagyományos tanítás-tanulási folyamaton kell változtatni, a körülményeket úgy biztosítani, hogy ez a tehetség ne vesszen el. 

A fentiek alapján a Nemzeti köznevelési törvény legutóbbi módosítása az Új Suli Alapítványi Általános Iskola további működését semmilyen mértékben sem befolyásolja. 

A demokratikus, szabad légkör lehetővé teszi a tehetség felismerését és készségeinek kibontakoztatását. Éves programjainkat kezdettől fogva úgy terveztük, hogy a célzott tehetségkörök (humán-reál; elméleti-gyakorlati; társadalmi-természettudományi) fejleszthetők legyenek. Az alacsony osztálylétszámok (10-12 fő) lehetővé teszik az eredményes fejlesztést és tehetséggondozást. Elnyertük a Soros Alapítvány Modell Intézménye Kitüntetést, majd az Ökoiskola címet is. Évekig voltunk a Tanítóképző Főiskola gyakorló iskolája. A pedagógusok munkáját pszichológus és gyógypedagógus segíti egyéni, illetve csoportos foglalkozások keretein belül. Hosszú évek óta alkalmazott módszereink szorongásmentes, gyakorlatias, használható tudást biztosítanak. Több alkalommal értünk el első- illetve egyéb helyezést a Tatai Országos Spanyol Vers és Prózamondó versenyen. Korábban több angol nyelvű (pl. gasztronómiai és csillagászati) diákpályázaton szerepeltünk és nyertünk értékes taneszközöket. A kerületi környezetvédelmi versenyen többször értünk el első helyezést, és az országos biológiai versenyen harmadikok lettünk.

Tanítványaink eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken, és a továbbtanulás során rendszerint az első helyen megjelölt középiskolába nyernek felvételt.

Műhelymunkánk eddigi eredményeként három alkalommal készítettünk és adtunk ki könyvet, melybe a diákok saját írásaikat, rajzaikat szerkesztették kötetbe. Hagyományos ünnepeink alkalmával zenei és színpadi előadásokban bizonyíthatták tehetségüket tanulóink. Éves projektjeink keretében utazást tettünk a felfedezések, mítoszok, csillagászat, régészet és muzeológia, a tőzsde, filmkészítés, környezetvédelem és a vizuális és írott média világában is.

Iskolánk mindennapjainak fontos eleme a diákok mozgáskultúrájának fejlesztése. Hosszú évekig az úszás, most pedig a korcsolyázás egészíti ki a hagyományos testnevelést.

 

Nyújtott első évfolyam

Az Új Suli tehetséggondozó program, az OM. által jóváhagyott és újszerű módszernek számító felkészítő, fejlesztő nyújtott első évfolyammal indul, ahová olyan kisgyermekek nyernek felvételt, akiknek az óvoda már kevés (tudnak írni, olvasni stb.) de az általános iskola első osztálya még sok.

A nyújtott első évfolyamban aztán tehetségük tét nélkül szárnyalhat. Az évfolyam elvégzése után dől el, hogy kiből lesz erős, ügyes, „igazi” elsős a következő tanévben, és ki folytathatja tanulmányait második osztályban. Már ebben az évfolyamban nyelveket és hangszeres zenét tanulnak. A következő évfolyamtól pedig a már megkezdett egyéni tehetséggondozó terv alapján, kis létszámú csoportokban (10-12 fő) folytatják tanulmányaikat. Iskolánkban a tanárok a tehetséges gyermekek segítő mentorai.

Időbeosztásunk is újszerű, a 45 perces időkeretek helyett feladatközpontú, tág keretet biztosítunk, amely nélkülözi a csengetést és a tananyag órákra bomló, egymástól független formáját. Így a tehetségsegítés beépül oktatási folyamatunk egész rendszerébe, új alternatív lehetőséget, színfoltot kínálva az oktatási rendszer palettáján. Évek óta keressük, kutatjuk a lehetőségeket a tehetségek minél aktívabb kibontakoztatására. A tehetségazonosító munka nélkülözhetetlen feltétele a felszabadult légkör. Iskolánkba érkező gyerekek az első alkalommal egy kötetlen beszélgetésen vesznek részt. Ennek során már lehetőség nyílik arra, hogy felfigyeljünk a diákokban rejlő különböző többletképességekre (viselkedés, öndefiníció, kommunikációs képességek stb. alapján). Ezt követően a gyerekek három napot tölthetnek el az iskolában, melynek során részt vehetnek a közösség életében és eldönthetik, hogy megfelelő-e számunkra az oktatási-nevelési programunk. Eközben pedagógusaink tovább folytatják a minősítés nélküli tehetségazonosítás folyamatát (játék-helyzetek, közösségben betöltött szerep, kreatív tevékenységek, önkifejezés, kommunikációs helyzetek megfigyelése és különböző tesztek révén). Figyelembe vesszük, hogy mit mond a szűkebb (családi) és tágabb (iskolai) környezet. Sok képességre lehet következtetni a teljesítményből, az aktivitásból, de gyakran a kiemelkedő képességek rejtve maradnak, vagy félreértelmezik, és problémaként kezelik őket.

Ezért van szükség a tehetségazonosító módszerekre. Az egyik ilyen az, ha a tanulmányi teljesítményeket vesszük figyelembe. Ez önmagában, tapasztalataink szerint nem elegendő. Ezt kiegészítjük egy másik, kézenfekvő módszerrel, amikor is egyszerűen véleményeket gyűjtünk a gyerekről (öndefiníció, család, környezet). A harmadik bevált módszer a tanulmányi versenyeken való részvétel. Ezeken kívül fontosnak tartjuk a pszichológiai vizsgálatok, felmérések elvégzését is.